موتور يونيک Unique 6.1

5 از 5 امتیاز
ویژگی های کالا :
موتور يونيک با توان 7/3 و 6/1 ظرفيت بار استاتيکي 2700کيلوگرمقابليت نصب وقرارگيري در حالت هاي ۲گانهدايمي بودن روغن درون محفظه گيربکس و عدم نياز به تعويض ان قابل عرضه بافلکه سيم بکسل 450و550ميلي متر باسرعت 1متر برثانيهقابل عرضه در2حالت AC2 VVVFباتوان 6/1 و 7/3 کيلووات

0

0 تومان

0
  • تحویل فوری
  • کیفیت محصول
موجود در انبار

توضیحات

موتور يونيک با توان 7/3 و 6/1 
ظرفيت بار استاتيکي 2700کيلوگرم
قابليت نصب وقرارگيري در حالت هاي ۲گانه
دايمي بودن روغن درون محفظه گيربکس و عدم نياز به تعويض ان 
قابل عرضه بافلکه سيم بکسل 450و550ميلي متر باسرعت 1متر برثانيه
قابل عرضه در2حالت AC2 VVVFباتوان 6/1 و 7/3 کيلووات

مشخصات کالا

1) موتور يونيک با توان 7.3 و 6.1
2) ظرفيت بار استاتيکي 2700کيلوگرم
3) قابليت نصب وقرارگيري در حالت هاي ۲گانه
4) دايمي بودن روغن درون محفظه گيربکس و عدم نياز به تعويض ان
5) قابل عرضه بافلکه سيم بکسل 450و550ميلي متر باسرعت 1متر برثانيه
6) قابل عرضه در2حالت AC2 VVVFباتوان 6.1 و 7.3 کيلووات

ویدیو محصول

نظرات

در واقع علیرغم فراگیر شدن معنا و مفهوم رایانش ابری و مدل های آن در دو سه سال اخیر، اینگونه خدمات از زمانی که فروش هاست اشتراکی و ارائه سرویس هایی مانند ایمیل یاهو و ابزارهایی نظیر جستجوگرهای یاهو و گوگل و … مطرح شده اند در حال ارائه بوده و ما به عنوان کاربران آن تنها شاهد پیشرفت آنها بصورت بهبود کیفیت، سرعت و تنوع خدمات بوده ایم و در واقع عمر این سرویس ها برای ما برابر با عمر آشنایی ما با آنها بوده است در واقع علیرغم فراگیر شدن معنا و مفهوم رایانش ابری و مدل های آن در دو سه سال اخیر، اینگونه خدمات از زمانی که فروش هاست اشتراکی و ارائه سرویس هایی مانند ایمیل یاهو و ابزارهایی نظیر جستجوگرهای یاهو و گوگل و … مطرح شده اند در حال ارائه بوده و ما به عنوان کاربران آن تنها شاهد پیشرفت آنها بصورت بهبود کیفیت، سرعت و تنوع خدمات بوده ایم و در واقع عمر این سرویس ها برای ما برابر با عمر آشنایی ما با آنها بوده است

در واقع علیرغم فراگیر شدن معنا و مفهوم رایانش ابری و مدل های آن در دو سه سال اخیر، اینگونه خدمات از زمانی که فروش هاست اشتراکی و ارائه سرویس هایی مانند ایمیل یاهو و ابزارهایی نظیر جستجوگرهای یاهو و گوگل و … مطرح شده اند در حال ارائه بوده و ما به عنوان کاربران آن تنها شاهد پیشرفت آنها بصورت بهبود کیفیت، سرعت و تنوع خدمات بوده ایم و در واقع عمر این سرویس ها برای ما برابر با عمر آشنایی ما با آنها بوده است در واقع علیرغم فراگیر شدن معنا و مفهوم رایانش ابری و مدل های آن در دو سه سال اخیر، اینگونه خدمات از زمانی که فروش هاست اشتراکی و ارائه سرویس هایی مانند ایمیل یاهو و ابزارهایی نظیر جستجوگرهای یاهو و گوگل و … مطرح شده اند در حال ارائه بوده و ما به عنوان کاربران آن تنها شاهد پیشرفت آنها بصورت بهبود کیفیت، سرعت و تنوع خدمات بوده ایم و در واقع عمر این سرویس ها برای ما برابر با عمر آشنایی ما با آنها بوده است

در واقع علیرغم فراگیر شدن معنا و مفهوم رایانش ابری و مدل های آن در دو سه سال اخیر، اینگونه خدمات از زمانی که فروش هاست اشتراکی و ارائه سرویس هایی مانند ایمیل یاهو و ابزارهایی نظیر جستجوگرهای یاهو و گوگل و … مطرح شده اند در حال ارائه بوده و ما به عنوان کاربران آن تنها شاهد پیشرفت آنها بصورت بهبود کیفیت، سرعت و تنوع خدمات بوده ایم و در واقع عمر این سرویس ها برای ما برابر با عمر آشنایی ما با آنها بوده است در واقع علیرغم فراگیر شدن معنا و مفهوم رایانش ابری و مدل های آن در دو سه سال اخیر، اینگونه خدمات از زمانی که فروش هاست اشتراکی و ارائه سرویس هایی مانند ایمیل یاهو و ابزارهایی نظیر جستجوگرهای یاهو و گوگل و … مطرح شده اند در حال ارائه بوده و ما به عنوان کاربران آن تنها شاهد پیشرفت آنها بصورت بهبود کیفیت، سرعت و تنوع خدمات بوده ایم و در واقع عمر این سرویس ها برای ما برابر با عمر آشنایی ما با آنها بوده است