فارسی    |    العربی    |    English
اخبار مهم

جشنواره ملي توليدکنندگان و مديران جوان

اخبار مهم

بازديد دبيرکل ستاد تسهيل کل کشور آقاي دکتربيگ زاده و رئيس سازمان صمت

اخبار مهم

انتصاب به جا و شايسته جناب آقاي نويد فرشباف به عنوان هيت مديره خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان استان آذربايجان شرقي

اخبار مهم

بازديد دکتر هادوي مديرکل صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات توليد وزارت صمت

  • جشنواره ملي توليدکنندگان و مديران جوان
  • بازديد دبيرکل ستاد تسهيل کل کشور آقاي دکتربيگ زاده و رئيس سازمان صمت
  • انتصاب به جا و شايسته جناب آقاي نويد فرشباف به عنوان هيت مديره خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان استان آذربايجان شرقي
  • بازديد دکتر هادوي مديرکل صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات توليد وزارت صمت