فارسی   |   العربی   |   Türkiş   | English

دهمين نمايشگاه بين المللي آسانسور و پله برقي تهران 1400

حضور قدرتمند ايمن موتور با رونمايي از موتور جديد در دهمين نمايشگاه بين المللي آسانسور و پله برقي تهران 1400 در اين مرحله از نمايشگاه بين المللي آسانسور و پله برقي تهران با حضور رئيس اتحاديه جناب آقاي ابريشمي نماينده مجلس تهران جناب آقاي شاکري معاون وزير رفاه و کار جناب آقاي مسکني مشاور وزير صمت رئيس اتاق تعاون ايران جناب آقاي عبدالهي موتور RISEN توان ۹/۲ رونمايي شد و به رسمي در سبد فروش اين کارخانه براي مشتريان خود قرار گرفت .       شركت صنعتي ايمن موتور
بزرگترين توليد كننده موتورآسانسور و تجهيزات اسانسور در شمالغرب كشور
راه هاي ارتباطي 1647 و 04191001647